முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் இராஜினாமாக் கடிதங்களை பிரதமரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். - THE MURASU

Jun 3, 2019

முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் இராஜினாமாக் கடிதங்களை பிரதமரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் இராஜினமாக் கடிதங்களை பிரதமரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். பிரதமர் ரணில் அக்கடிதஙகளை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை எனவும் தொவிக்கப்படுகின்றன. ஆயினும், முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் தங்களின் நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள்.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here