அவிசாவளை - புவக்பிட்டி தமிழ் பாடசாலையில் முஸ்லிம் ஆசிரியைகளின் ஹிஜாப் பிரச்சினையின் உண்மை வடிவம் (வீடியோ) - THE MURASU

May 12, 2019

அவிசாவளை - புவக்பிட்டி தமிழ் பாடசாலையில் முஸ்லிம் ஆசிரியைகளின் ஹிஜாப் பிரச்சினையின் உண்மை வடிவம் (வீடியோ)


மேல்மாகாண சபையின் ஆளுநர் அஸத்சாலி ஊடகவியலாளர்களிடம் நடந்தது பற்றி ஆதாரபூர்வமாக விளக்குகிறார்.
பாடசாலையின் முன் வாயிலில் நடந்தது என்ன?

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here